Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ελεγκτική Επιτροπή

E-mail Εκτύπωση PDF

Μετά τις εκλογές που έγιναν στις 11/1/2013, η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου αποτελείται από τους παρακάτω:

α/α Ονοματεπώνυμο E-mail Τηλέφωνο
1.  Μαργαρίτης Δημήτριος  dmarg.at.certh.gr  2310 498467
2.  Παπαπέτρου Μαρία  mpap.at.cperi.certh.gr  2310 498308
3.  Τσιώνη Γεωργία  georgia.at.cperi.certh.gr  2310 498320

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2013 00:15